Piotr Burzyński
Od 20 lat pracuję jako manager. Od roku 2012 jako interim manager. Moja dotychczasowa kariera jest ściśle powiązana z zagranicznymi przedsiębiorstwami w Polsce. Moją mocną stroną jest szerokie spojrzenie na biznes i wieloletnie doświadczenie. W małych i średnich firmach będzie ono przydatne na stanowisku dyrektora zarządzającego w wielkich przedsiębiorstwach jako specjalista d/s rozwoju biznesu, w zarządzaniu zmianą lub w integracji po przejęciach i połączeniach firm.

Kluczowe kompetencje:
Zarząd ogólny, opracowywanie i wdrażanie strategii, rozwój przedsiębiorstwa, zarządzanie zmianą, sprzedaż i marketing, zakupy i gospodarka materiałowa, restrukturyzacja i naprawa, integracja po przejęciach i połączeniach, specjalne sytuacje małych i średnich firm.